Alchemy Stars เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนว Puzzle เวอร์ชันภาษาไทย

Alchemy Stars เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนว Puzzle ผสมกับการวางแผน ก่อนเริ่มเล่นเกมผู้เล่นสามารถเปลี่ยนภาษาและกราฟิกภายในระบบเกมได แต่ทั้งนี้กราฟิกที่ต้องการปรับการตั้งค่านั้นจะขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของอุปกรณ์ หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่การเล่มเกม ผู้เล่นกดเริ่มเล่นได้ที่โหมดเควสต์เนื้อเรื่องทางด้านขวามือของหน้าจอ เกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งแบบ Auto และเล่นด้วยตัวเอง แต่การเล่นแบบ Auto นั้นผู้เล่นจะต้องผ่านด่านนั้นๆ ก่อนจึงจะสามารถใช้แบบ Auto ได้ ถ้าตัวละครในเกมมีการวางแผนการเดินเกมบนกระดาน Puzzle ได้ในครั้งละจำนวนมาก ตัวละครจะสามารถใช้สกิลและโจมตีได้อย่างรุนแรง โหมดการต่อสู้อื่นๆ ในเกม...